Beste BTC-ers,

Het bestuur nodigt je uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op woensdag 12 februari 2020.
We hebben best het een en ander te bespreken dus we rekenen op een grote opkomst.
Locatie:        Clubhuis BTC
Aanvang:      20.00 uur

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststelling verslag van de ALV van 13 februari 2019
 5. Jaarverslagen 2019 van bestuur en commissies
 6. Financieel jaarverslag 2019
 7. Verslag van de kascontrole commissie
 8. Benoeming kascontrole commissie
 9. (Her) benoeming bestuurs- en commissieleden
 10. Voorstel begroting 2020
 11. Vaststellen contributie 2020/2021
 12. Voortgang padelbaan
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Klik op de button lees meer voor toelichting op de agendapunten.
Het verslag van de ALV van 13-2-2019 is op te vragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De jaarverslagen staan op de site. Het financieel jaarverslag en begroting zijn op te vragen bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De jaarverslag kunnen worden gedownload:

 
Dit is de gelegenheid om mee te praten over het wel en wee van onze vereniging, dus noteer de datum in je agenda.

Kom allen!

Het bestuur

Toelichting op de agendapunten

4/5 De verslagen zijn op te vragen bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

6 Het financieel verslag is op te vragen bij de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

8 1e lid Arthur Peeman, 2e lid Arnold van de Zwet, Reservelid Herman Riesebos

9 Aad Arens, Mike Reumer, Manfred Rothfusz en Joost van der Meer treden statutair af en zijn herkiesbaar.
Hans van der Weide treedt af, niet herkiesbaar. Hans Guijken wordt voorgesteld als bestuurslid ter vervanging van Hans.
Marianne Rusch treedt af niet herkiesbaar.
Wouter v.d. Garde vervangt Marianne als voorzitter van de clubhuiscommissie en wordt voorgesteld als bestuurslid ter vervanging van Marianne.

10 De begroting is op te vragen bij de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)