Beste BTC-ers,

Het bestuur nodigt de leden uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 13 februari om 20:00  in het clubhuis.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding hiervan. Zodra de agenda is vastgesteld wordt deze aan dle leden verzonden.
Onder de aanwezigen van deze vergadering wordt, evenals vorig jaar, een verloting georganiseerd. De gelukkige winnaar mag een uurtje oefenen met het ballenkanon.
Dit is de gelegenheid om mee te praten over het wel en wee van onze vereniging, dus noteer de datum in je agenda.

Kom allen!

Het bestuur