Beste BTC-ers,

Het bestuur nodigt je uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op woensdag 13 februari 2019.
Locatie:        Clubhuis BTC
Aanvang:      20.00 uur

Agenda

 • Opening en vaststellen van de agenda
 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Vaststelling verslag van de ALV van 14 februari 2018
 • Jaarverslagen 2018 van bestuur en commissies
 • Financieel jaarverslag 2018
 • Verslag van de kascontrole commissie
 • (Her) benoeming bestuurslid
 • Benoeming kascontrole commissie
 • Voorstel begroting 2019
 • Investeringen
 • Vaststellen contributie 2020
 • Aanpassing huishoudelijk reglement
 • Rondvraag
 • Sluiting

Klik op de button lees meer voor toelichting op de agendapunten.
De verslagen en de begroting zijn op te vragen bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

De jaarverslag kunnen worden gedownload:

Onder de aanwezigen van deze vergadering wordt, evenals vorig jaar, een verloting georganiseerd. De gelukkige winnaar mag een uurtje oefenen met het ballenkanon.
Dit is de gelegenheid om mee te praten over het wel en wee van onze vereniging, dus noteer de datum in je agenda.

Kom allen!

Het bestuur

Toelichting op de agendapunten

4/5/6/7  De verslagen zijn op te vragen bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

8      Marleen (penningmeester) is volgens het rooster aftredend. Het bestuur stelt de ledenvoor haar opnieuw te benoemen.

9      Paul Smits is aftredend. De nieuwe kascommissie bestaat uit 1e lid Jan v.d. Wel. 2e lid Arthur Peeman. Reservelid is nog te bepalen.

10    De begroting is op te vragen bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

11    Dankzij besparingen door verduurzaming stelt het bestuur voor de contributie te verlagen.

        De contributie voor 2020 wordt als volgt:

        Senioren     € 165,--  Junioren (t/m 17 jaar)    € 75,--

12    Investeringen hebben voornamelijk betrekking op renovatie banen 3 en 4

13    Aan artikel 2 contributieverplichting) wordt artikel 2A toegevoegd waarin wordt geregeld hoe om te gaan met de restitutie van de contributie in geval van langdurige blessures.