Technische commissie

Taak en doelstelling:

Wat doet de Technische Commissie
De technische commissie vormt een vast onderdeel van iedere tennisvereniging, zo ook van BTC.
Ondanks dat de naam wellicht anders doet vermoeden heeft deze commissie niet tot taak allerlei technische apparaten en machines in en buiten het clubgebouw te onderhouden.

De technische commissie is de commissie die zich bezighoudt met de vormgeving en het bevorderen van de beoefening van de tennissport. Deze commissie wil er in voorzien dat elk lid zich op tennisgebied kan ontplooien tot het door hem of haar gewenste en haalbare niveau. Om dit voor de leden mogelijk te maken, voert de technische commissie concreet een aantal taken uit:

Het coördineren en samenstellen van teams voor de landelijke en district competitie
Het organiseren van clubkampioenschappen
Het creëren van optimale tennisfaciliteiten voor wedstrijdspelers
Het komen tot een goede taakverdeling binnen de TC
Het streven naar een nauwe samenwerking met de Jeugdcommissie
Het zorgen voor een goede communicatie naar de leden

De technische commissie wil deze taken vorm geven in een cultuur van "fair play", waarin plezier, gezelligheid, saamhorigheid en sociale binding dominant zijn en waar leden zich verbonden voelen en respectvol met elkaar omgaan.
Uiteraard zijn er mensen nodig die zich inzetten om dit mogelijk te maken. Mocht u denken dat u (incidenteel of structureel) een bijdrage kunt leveren aan de uitvoering van één van bovengenoemde taken, dan zouden wij het fijn vinden als u met ons in contact zou willen treden.

De technisch commissie bestaat uit:
Mike Reumer
Peter Herrewijn
Jaap van der Heijden
Wietse Uitenbroek
Dick Bos

De volgende onderwerpen vallen onder de technische commissie:

Subcategorieën