Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaande uit voorzitster, penningmeester en bestuursecretaris vormt in combinatie met de commissievoorzitters het “Bestuur”.

Het Bestuur bestaat uit 7 leden die stemrecht hebben binnen de bestuursvergadering.

Doordat de commissievoorzitters zitting hebben in het algemeen bestuur zijn de communicatielijnen kort en is iedereen op de hoogte van wat er speelt binnen de vereniging.

De volgende commissies zijn binnen BTC aktief:

Het Bestuur wenst u een gezellige, langdurige en sportieve tijd toe op onze tennisvereniging.

Het Bestuur behandelt de volgende onderwerpen:

De opkomst van de algemene ledenvergadering was redelijk op woensdag 14 februari 2018.

In de vergadering heeft de kascontrole zijn goedkeuring gegeven over de jaarrekening en de onderliggende administratie van 2017. De begroting voor 2018, de contributie voor 2019 en de vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement zijn goedgekeurd door de leden.

Wouter van de Garde heeft een uurtje stoeien met het ballenkanon gewonnen.

Het gehele concept verslag staat hier.

Secretaris Hans van der Weide

Beste leden,

Het nieuwe tennisseizoen komt eraan en de pasjes zijn inmiddels binnen.

Een nieuw seizoen wil ook zeggen dat het weer tijd wordt voor het innen van de contributie en dat staat gepland voor de laatste week van maart voor diegenen die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven.

De overige leden kunnen rond dezelfde periode een factuur tegemoet zien.

Na ontvangst van de betaling van de contributie kunnen de pasjes opgehaald worden in het clubhuis.

Wij wensen jullie alvast een fijn tennisseizoen.

Beste BTC-ers,

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op 14 februari 2018 om 20:00 in het clubhuis.

Dit is de gelegenheid om mee te praten over het wel en wee van BTC.
Noteer deze datum dus in uw agenda.

Tijdens de Algemene ledenvergadering zal er ook een tombola plaatsvinden met als prijs een uur oefenen tegen het ballenkanon.

Kom allen!

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag van de ALV van 15 februari 2017
 4. Jaarverslagen 2017 van bestuur en commissies
 5. Financieel jaarverslag 2017
 6. Verslag van de kascontrole commissie
 7. Benoeming kascontrole commissie
 8. Vaststellen van de contributie 2019
 9. Voorstel begroting 2018
 10. Aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk reglement
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Toelichting op de agendapunten:
3/4/5 Het verslag van de alv van 15-2-2017 is op te vragen bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Het financieel verslag is op te vragen bij de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De jaarverslagen staan hier:

7 Als kandidaten hebben zich gemeld: 1e lid Paul Smits, 2e lid Jan v.d. Wel, Reservelid Arthur Peeman

8 Het bestuur stel voor de contributie voor 2019 te verhogen met circa 2,5% de contributie voor 2019 wordt dan: Senioren € 174,- Junioren 10 t/m 17 jaar 89,50 junioren 6 t/m 9 jaar 76,50

9 De begroting is op te vragen bij de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

10 De statuten en het huishoudelijk reglement zijn aangepast aan de huidige tijd en goedgekeurd door de KNLTB. De gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement zijn op te vragen bij de secretaris(secretaris @btcbenthuizen.nl)

 

Beste leden van BTC,

Namens het bestuur wensen wij alle leden een gelukkig en vooral gezond en sportief 2018 toe.

Wij hopen dat jullie allemaal veel tennisplezier op onze vereniging mogen blijven beleven, waarbij naast het sportieve ook de gezelligheid met elkaar heel belangrijk gevonden wordt.
De nieuwsjaarspeech kan onder lees meer gelezen worden.

Namens het Bestuur

Aad Arens Voorzitter

Beste leden,

Sinds vandaag, woensdag 20 december, heeft BTC een nieuw afhangbord van de KNLTB ontvangen waarmee jullie nóg eenvoudiger en sneller afhangen in het clubhuis. Het nieuwe scherm is groter en in een gloednieuw jasje gestopt waardoor het Afhangbord veel efficiënter in gebruik is. Het ook volledig is geïntegreerd met de ledenadministratie en de KNLTB Club APP (vanaf januari 2018). 

Inloggen gebeurt nog steeds met je vertrouwde ledenpas maar het grote verschil is dat je nu al binnen 20 seconden een reservering op de juiste baan hebt. Daarnaast staat het nieuwe KNLTB Afhangbord in verbinding met de KNLTB ClubApp (vanaf eind januari 2018) waardoor je ook zeer eenvoudig via je mobiel een baan kunt afhangen. 

 

We raden je aan om gauw langs te komen op de vereniging om het vernieuwde KNLTB Afhangbord uit te proberen en een lekker potje te spelen. Tot snel!

Een paar aandachtspunten bij het afhangen zelf

 1. Afhangen werkt gewoon, zoals je nu gewend bent, met de KNLTB ledenpas.
 2. Het afhangreglement blijft van toepassing.
 3. Afhangen via ClubApp of website wordt nog niet ondersteund, dat staat gepland voor eind januari 2018.
  De oude website afhangbord.nl kan niet meer worden gebruikt!
 4. Baanbezetting tonen op de website is nog niet mogelijk.
 5. Boeking bevestigen of wijzigen:
  Alleen degene die een boeking heeft geïnitieerd kan andere baan kiezen of de groep spelers wijzigen.
  Dit punt wordt zo snel mogelijk veranderd, zodat iedere speler die in een boeking voorkomt deze kan wijzigen.
 6. Eerste vrije baan: Het bord biedt nu alleen nog alle vrije banen aan.
 7. Het scherm is tussen 07:00 en 01:00 aan.
  Tussen 01:00 en 07:00 staat het scherm op standby.
 8. Updates van de software op het scherm vinden wekelijks in de nacht van zondag op maandag om 03:00 plaats.
 9. De baanblokkeringen voor de trainingen van de Tennisschool en de activiteiten worden nog ingevoerd.

Bij problemen met afhangbord of internet reserveren dan kan dit worden gemeld, liefst met foto’s, bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit nieuwe afhangbord is onderdeel van een gehele vernieuwing van alle automatiseringssystemen bij de KNLTB. Na de ledenadministratie begin dit jaar en de KNLTB Club APP aan het begin van het seizoen, was de de volgende stap. Voor de competitie en toernooien staan ook nog vervangingen in de planning en daarover zullen we volgend jaar meer over vertellen.

ICT werkgroep

Beste BTC-ers,

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 15 februari 2017 in het clubhuis van BTC (aanvang 20:00 uur).

AGENDA

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag van de ALV gehouden op 17 februari 2016
 4. Jaarverslag 2016 van het bestuur
 5. Voorstel tot vaststelling van contributies telkens voor twee jaar
 6. Financieel jaarverslag en balans over boekjaar 2016
 7. Verslag van de kascontrolecommissie (KCC)
 8. Verkiezing bestuurslid (secretaris)
 9. Benoeming tweede lid alsmede een reservelid kascontrolecommissie

  Korte pauze

 10. Vaststelling van de contributies 2017 én 2018
 11. Begroting 2017
 12. Verkiezing bestuurs- en commissieleden
 13. Rondvraag
 14. Sluiting


De oplettende ALV-bezoeker heeft natuurlijk al gezien dat de agenda anders is dan anders.
De volgende begeleidende documenten zijn ingediend:

Het financieel verslag kan worden opgevraagd bij Marleen Tenniglo (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Subcategorieën