Op zaterdag 14 januari is de nieuwjaarsreceptie geweest van de Benthuizen Tennis Club. Na het gezellige nieuwjaarstoernooi werd er in het clubhuis de beste wensen uitgedeeld en geproost op het nieuwe jaar.
Aad Arens heeft een korte nieuwjaarsspeech gehouden. Door te klikken op lees verder kunt u die geheel teruglezen, op Facebook staat volledig en hier alle foto's bekijken.
De hapjes waren uitstekend verzorgd door de barcommissie.

De jaarkalender voor 2017 is gepubliceerd op de website.

Namens het gehele bestuur wensen wij jullie een sportief 2017 en u bent van harte uitgenodigd voor de ALV op woensdag 15 februari 2017.

Aad Arens

Beste BTC ‘s,

Onze mede voorzitster Marijke Balk is helaas verhinderd, waardoor ik samen met jullie kort wil terugblikken op 2016, maar vooral ook vooruit kijken naar 2017.

Terugkijkend naar 2016 is het in de hele wereld een roerig en vrij turbulent jaar geweest. We herinneren ons natuurlijk allemaal de afschuwelijke aanslagen in o.a. Brussel, Nice en Istanbul. De vele mensen die moesten vluchten in soms zeer barre omstandigheden om een oorlog achter zich te laten, vaak ook met achterlating van familie, kinderen. De bombardementen op Aleppo liggen nog vers in het geheugen Door de Brexit , de onzeker situatie in Turkije, en de onzekere situatie sinds de Amerikaanse verkiezingen, is het politieke speelveld in de wereld aardig veranderd. Laten we hopen dat 2017 een beter jaar wordt met wereldwijd meer stabiliteit.

Als we naar Nederland kijken was het vooral op economisch gebied roerig, diverse spraakmakende faillissementen van bekende bedrijven, Perry Sport, Paradigit, Mc Gregor etc. Het wederom verhogen van de AOW leeftijd en de onrust rondom de pensioenen. Gelukkig waren er ook positieve zaken, een aantrekkende economie, meer mensen met een baan en natuurlijk de Olympische Spelen, het goede seizoen van Max Verstappen, en op ons eigen gebied Kiki Bertens die een goed jaar afsloot met als hoogtepunt de halve finale op Roland Garros.

Als we nog iets verder inzoomen en naar onze tennisvereniging kijken, dobberen wij als tennisclub redelijk rustig en stabiel het jaar door. Een jaar dat gekenmerkt is door vele activiteiten en een hoop gezelligheid. Twee competitieteams welke kampioen zijn geworden, een zeer geslaagd Open Toernooi.
Dit is voornamelijk te danken natuurlijk aan de leden zelf, maar vooral aan al die vrijwilligers welke hun spaarzame vrije tijd opofferen om dit te organiseren. Vrijwilligers welke lid zijn van de club, maar ook een groot aantal mensen die geen lid zijn van onze club, maar die de club vanwege een binding uit het verleden nog steeds een warm hart toedragen. Langs deze weg wil ik al deze mensen namens het bestuur hartelijk bedanken voor hun inzet.

2016 is voor BTC een goed financieel jaar geweest op diverse fronten is een beter resultaat geboekt t.o.v. 2015, zoals een eerste indicatie heeft laten zien. De financiële positie is hierdoor verbeterd, waardoor het mogelijk is om in de pas te lopen met ons lang termijn investeringsplan. Voor wie hierin geïnteresseerd is verwijs ik naar meer gedetailleerde informatie op de komende ALV op 15 feb 2017. U bent hiervoor natuurlijk van harte uitgenodigd.

Naast al deze positieve dingen binnen onze club is er helaas ook droevig nieuws. Ook dit jaar zijn een aantal (oud) leden ons ontvallen. In 2016 waren dit:
Oud voorzitter Paul Klaasen en twee oud leden Han Heetman en Marian van leeuwen.
Voor deze mensen zou ik graag een korte stilte willen.

Beste mensen voor ons ligt 2017, waarin het bestuur hoopt op een verdere toename van het aantal leden, dat de deelname aan het aantal activiteiten nog hoger mag worden dan afgelopen jaar. Een eerste indicatie, de hoge deelname aan de voorjaarscompetitie, wijst in ieder geval hierop. We gaan afscheid nemen van mijn huidige medevoorzitster Marijke en ook van onze Secretaris Roy. We krijgen een nieuwe Jeugdvoorzitter en gelukkig kunnen we een aantal nieuwe vrijwilligers begroeten die de plek van oud gedienden komen opvullen.
We krijgen te maken met de nieuwe clubapp , Statuten en huishoudelijk reglement worden opgefrist en aangepast kortom: genoeg te doen.

Namens het bestuur wil ik met u proosten op het nieuwe jaar en wens jullie een sportief, gezellig en vooral een gezond 2017.