Bestuur

Regelmatig worden er fietsen voor het clubhuis, in het clubhuis of op het terras geplaatst en dat hoort niet. Graag verzoeken we degene die hun fiets niet correct parkeren om dit in vervolg op de juiste locatie te doen. Als een fiets verkeerd staat dan zal deze worden verwijderd.

Voorlopige planning start werkzaamheden vanaf 16 april 2019 door Oostendorp Nederland BV. Tijdsduur max. 2 weken. Er word normaliter, tijdens de avonduren, geen hinder ondervonden.
Alle werkzaamheden zullen op de dag, van 7.00-16.00 uur, uitgevoerd worden. Op de dag van uitvoering zullen er 1 of 2 banen, waar werkzaamheden zijn,
geblokt worden. Wij houden u op de hoogte.

Parkcommissie

Beste leden van BTC,

Namens het bestuur wensen wij alle leden een gelukkig en vooral gezond en sportief 2019 toe.

Wij hopen dat jullie allemaal veel tennisplezier op onze vereniging mogen blijven beleven, waarbij naast het sportieve ook de gezelligheid met elkaar heel belangrijk gevonden wordt.
De nieuwsjaarspeech kan onder lees meer gelezen worden.

De speech gegeven door Joost staat op onze youtube kanaal:

Namens het Bestuur

Aad Arens Voorzitter

Een aantal weken geleden is de oude CV-ketel(ca 15 jr oud) vervangen voor een nieuwe HR-ketel  geplaatst door de Fa. Verbaan  uit Zoetermeer hierbij  hebben we ook een onderhoudsabonnement. Ook een  nieuwe klokthermostaat is geplaatst, deze is ingesteld  in tijd en warmte en het is verboden voor leden hier aan te komen. Alleen bestuur- en commissieleden mogen, indien men geïnstrueerd is,  deze bedienen.

Joost van der Meer, namens bestuur en  commissie: Beheer park en gebouwen.

Woensdag 3 oktober hebben Joost van de Meer en Hans v.d. Weide wethouder Gert-Jan Schotanus ontvangen. De wethouder die o.a. sport in zijn portefeuille maakt een rondje langs de velden om zich te oriënteren op het wel en wee van de Alphense sportverenigingen.

Wij hebben een aantal zaken besproken zoals het onderhoud, of feitelijk het gebrek daaraan, door de gemeente, de verduurzaming van het park en het geplande groot onderhoud aan de banen.

Wij hebben de wethouder een paar vragen voorgelegd: Hoe gaat de gemeente de jeugd bij sportverenigingen ondersteunen in het kader van ”meer bewegen is noodzakelijk” En zeker zo belangrijk: Wil de gemeente verenigingen ondersteunen met subsidies en/of in ons geval kwijtschelding of tenminste verlaging van de erfpacht die wij betalen. Dit slaat een behoorlijk gat in onze exploitatie.

De gemeente komt volgend jaar met een brede visie op sportverenigingen, we moeten dus afwachten of deze visie aan onze wensen tegemoet komt.

Al met al was het een nuttig bezoek waarbij wij onze problemen inzichtelijk hebben gemaakt.

De stemming voor de LED-verlichting is gesloten. Er hebben 88 leden gestemd allen voor aanschaf.
De leden die op- aanmerkingen of vragen hadden, zij hebben wel voor gestemd, hebben wij naar tevredenheid kunnen beantwoorden en uitleg kunnen geven.
Het bestuur zal zich buigen over de aangeboden offertes en het advies van een aantal leden meenemen in het besluit voor aanschaf. Als de leverancier gekozen is kunnen wij ook de subsidie aanvraag indienen en hopen wij het geheel in januari 2019 af te ronden.

Alle stemmers bedankt voor de hun betrokkenheid bij de club.

Tevens  doen we mee met onderstaand en wie weet winnen we deze met de mooie slogan van  Sandra:

Goed voor het milieu en onze portemonnee. Tegen Philips led-verlichting zegt geen enkel lid nee.

Maak kans op GRATIS LED-sportveldverlichting t.w.v. 30.000 euro!

Als tennisvereniging kun je óók geweldig scoren met verlichting. Zeker als dit energiezuinige LED-verlichting is, die je perfect kunt afstemmen op de activiteit op de baan. Dan gaat het energieverbruik wel héél hard omlaag! Grijp nu je kans om die sportveldverlichting bij jou langs de baan te krijgen. Doe mee met de wedstrijd en vertel waarom jouw vereniging deze sportveldverlichting moet winnen.

 
 

Doe mee!