Bestuur

Beste leden,

In de algemene ledenvergadering van 13 februari j.l. is de noodzakelijke renovatie van de banen 3 en 4 reeds besproken.
De werkgroep bestaande uit Aad Arens, André Koster, Johan Woudenberg en Joost v.d. Meer hebben de offertes van de diverse aanbieders doorgenomen en hebben hieruit de meest gunstige aanbieders gekozen. Meer informatie kan worden opgevraagd bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Het bestuur is inmiddels akkoord en nu is het moment om dit aan de leden voor te leggen d.m.v. een stemming voor/tegen de renovatie.
 
Een kleine toelichting:
De renovatie van de banen 3 en 4 hebben we een paar jaar kunnen uitstellen maar is nu beslist noodzakelijk. In de Meerjaren Onderhoudsbegroting is al rekening gehouden met de kosten hiervoor zodat we niet voor onverwachte uitgaven komen te staan. De totale renovatiekosten passen binnen de begroting en staan op de bankrekening.
Er zijn diverse bedrijven betrokken bij de renovatie die elk een marktconforme aanbieding hebben gedaan.
 
Uiteenzetting van de werkzaamheden:
  • Sloopwerkzaamheden(excl. Hekwerken en rooien beplanting) het verwijderen van bestaande banen en het opbouwen van de onderbouw
  • Leveren en aanbrengen van 2 lagen Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB)
  • Leveren en aanbrengen van hekwerken incl. het verplaatsen van het toegangshek en looppoort
  • Leveren en aanbrengen van zand ingestrooid kunstgras gelijkwaardig aan baan 1,2 en 5
  • Het keuren van de werkzaamheden, drainage, zand, lava,ZOAB, hekwerken en de eindkeuring(certificaat)
 
De totale kosten van deze werkzaamheden: € 118.953,60
BTW 21%: € 26.509,06
  € 145.462,66
Onvoorziene kosten begroot: € 10.000,00
Totale uitgave: € 155.462,66
Subsidiebijdrage 20%: € 29.092,53 
Netto investeringskosten: € 126.370,13
 
De genoemde werkzaamheden worden onder keur van de KNLTB uitgevoerd, ook zal er dispensatie worden aangevraagd daar de uitloop van de banen niet voldoet en ook niet mogelijk is i.v.m. aanwezige ruimte.
Waar mogelijk zal in overleg met de aannemers gekeken worden wat wij als club nog zelf kunnen uitvoeren en dus kunnen bezuinigen!
De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland voor januari t/m maart 2020. (gereed voor het nieuwe seizoen)
 
Het besluit wat we vragen aan de leden is of het bestuur toestemming krijgt conform statuten voor het uitgeven van maximaal 127.000 euro aan de renovatie baan 3&4.
Alle leden hebben een mail ontvangen op hun emailadres (1 mail per uniek emailadres) om te stemmen en dit kan meerdere keren per emailadres voor gezinnen. Heeft u geen mail ontvangen, meld dat dan aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij geen reactie uiterlijk zondag 30 juni 23:59, gaan we uit van goedkeuring.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur

Alle leden die op 10/06/2019 een actief lidmaatschap (dus ook met opzegging na verenigingsjaar) zijn aangeschreven 

Benthuizer TennisClub heeft een vernieuwd en verbeterd ledenadministratiesysteem. Het vernieuwde KNLTB.Club betekent wel dat onze leden de KNLTB ClubApp opnieuw moeten downloaden. Inhoudelijk verandert er niks binnen de ClubApp, het is alleen nodig dat jij als lid de oude ClubApp verwijdert van je telefoon en de KNLTB ClubApp opnieuw download als je dit nog niet gedaan hebt na 2 april. Je kunt één van de twee onderstaande links gebruiken om de KNLTB ClubApp te downloaden:

App store iOS link:
Play store Android link:

Let op dat je inlogt met bondsnummer en niet met clubnr. Als het inloggen niet lukt, vraag dan een wachtwoord reset aan.

Het afhangen via de APP is weer mogelijk! De problemen zijn opgelost. 

Wij raden je zeker aan om dit te doen. De ClubApp is namelijk een perfect middel om op de hoogte te blijven van het laatste clubnieuws, toernooi-informatie, competitie uitslagen/standen, de ledenlijst en nog veel meer.

Heb je de KNLTB ClubApp nog niet eerder gehad? Dan is het een mooi moment om dit snel te doen.

Voor vragen of problemen mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De verlichtingsarmaturen zijn afgesteld, de lichtsterkte en spreiding is gemeten, de resultaten zullen worden verwerkt in een rapportage die wij een dezer dagen verwachten. Betreffende lichthinder die enige buurtbewoners ervaren word gezocht naar een oplossing, de hinder houd in verspreidingslicht en dat men in het licht kijkt, middels kappen op de armaturen gaat men proberen dit op te lossen. Subsidies zijn aangevraagd en in behandeling genomen de beslissing voor goedkeuring van de subsidies laat enige maanden op zich wachten.


Joost van der Meer, namens de ParkCommissie

Beste leden van BTC,

Namens het bestuur wensen wij alle leden een gelukkig en vooral gezond en sportief 2019 toe.

Wij hopen dat jullie allemaal veel tennisplezier op onze vereniging mogen blijven beleven, waarbij naast het sportieve ook de gezelligheid met elkaar heel belangrijk gevonden wordt.
De nieuwsjaarspeech kan onder lees meer gelezen worden.

De speech gegeven door Joost staat op onze youtube kanaal:

Namens het Bestuur

Aad Arens Voorzitter

Een aantal weken geleden is de oude CV-ketel(ca 15 jr oud) vervangen voor een nieuwe HR-ketel  geplaatst door de Fa. Verbaan  uit Zoetermeer hierbij  hebben we ook een onderhoudsabonnement. Ook een  nieuwe klokthermostaat is geplaatst, deze is ingesteld  in tijd en warmte en het is verboden voor leden hier aan te komen. Alleen bestuur- en commissieleden mogen, indien men geïnstrueerd is,  deze bedienen.

Joost van der Meer, namens bestuur en  commissie: Beheer park en gebouwen.

Woensdag 3 oktober hebben Joost van de Meer en Hans v.d. Weide wethouder Gert-Jan Schotanus ontvangen. De wethouder die o.a. sport in zijn portefeuille maakt een rondje langs de velden om zich te oriënteren op het wel en wee van de Alphense sportverenigingen.

Wij hebben een aantal zaken besproken zoals het onderhoud, of feitelijk het gebrek daaraan, door de gemeente, de verduurzaming van het park en het geplande groot onderhoud aan de banen.

Wij hebben de wethouder een paar vragen voorgelegd: Hoe gaat de gemeente de jeugd bij sportverenigingen ondersteunen in het kader van ”meer bewegen is noodzakelijk” En zeker zo belangrijk: Wil de gemeente verenigingen ondersteunen met subsidies en/of in ons geval kwijtschelding of tenminste verlaging van de erfpacht die wij betalen. Dit slaat een behoorlijk gat in onze exploitatie.

De gemeente komt volgend jaar met een brede visie op sportverenigingen, we moeten dus afwachten of deze visie aan onze wensen tegemoet komt.

Al met al was het een nuttig bezoek waarbij wij onze problemen inzichtelijk hebben gemaakt.