Benthuizer TennisClub heeft een lang gekoesterde wens in vervulling zien gaan. Dit voorjaar is de baanverlichting vervangen door de modernste versie LED verlichting. De tennisclub verbruikt hierdoor jaarlijks aanzienlijk minder elektrische energie, wat goed is voor het milieu. Ook werd de bestaande CV ketel vervangen door een moderne energiezuinig type.

BTC heeft hiervoor vijf jaar geleden bedrijven uit de regio benaderd om de club te sponsoren. Dit is zeer succesvol verlopen door onder andere een actieve sponsorcommissie. Met de sponsoropbrengsten zijn de “groene” investeringen mogelijk gemaakt. De club zal zich voor de toekomst nog verder richten op energiereductie, daar waar mogelijk en financieel verantwoord.

BTC wil langs deze weg alle sponsoren hartelijk bedanken voor hun bijdrage van de afgelopen jaren, zodat de verduurzaming kon plaatsvinden. BTC hoopt ook in de toekomst op een vruchtbare samenwerking met haar sponsoren. 

Benthuizer TennisClub zal de LED verlichting officieel in gebruik nemen op de sponsormiddag welke gehouden wordt op 16 augustus vanaf 16:30h tijdens het Vermeulen Open Bentlanden toernooi.

Het bestuur