Beste leden van BTC,

Namens het bestuur wensen wij alle leden een gelukkig en vooral gezond en sportief 2019 toe.

Wij hopen dat jullie allemaal veel tennisplezier op onze vereniging mogen blijven beleven, waarbij naast het sportieve ook de gezelligheid met elkaar heel belangrijk gevonden wordt.
De nieuwsjaarspeech kan onder lees meer gelezen worden.

De speech gegeven door Joost staat op onze youtube kanaal:

Namens het Bestuur

Aad Arens Voorzitter

Beste leden.

Ik ben helaas niet in de gelegenheid om met u op het nieuwe jaar te proosten, echter Joost bereid gevonden om de honneurs waar te nemen. 

2018 is voor onze club op velerlei gebied een succesvol jaar geweest. Zoals altijd worden er vele activiteiten georganiseerd wat voor vele van jullie een hoop plezier en een hoop gezelligheid brengt. Dit gaat niet vanzelf, veel mensen steken hier een hoop tijd in, zij doen dit kosteloos en zonder enig eigen belang. Zij doen dit zodat u als lid, kan tennissen op een goed onderhouden park, een gezellig clubhuis en dat er tal van activiteiten zijn georganiseerd om aan deel te nemen, voor zowel jong als oud. Ook de tennisschool van Allard Schaap draagt hier ieder jaar weer aan bij om onze leden te bekwamen in de tennissport.

Deze vrijwilligers zijn lid van de club, maar er zijn ook mensen die geen lid zijn van onze club, maar die de club vanwege een binding uit het verleden nog steeds een warm hart toedragen. Onlangs heb ik bij deze laatste categorie op de vrijwilligersavond stilgestaan, echter één lid ben ik helaas vergeten te noemen nl. Sandra Reumer. Zij ondersteund onze club al vele jaren in o.a. de Jeugd Commissie, graag wil ik haar namens het bestuur bedanken en haar hiervoor een welverdiend presentje overhandigen.
Langs deze weg wil ik al deze mensen namens het gehele bestuur nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet.

2018 is voor BTC een goed financieel jaar geweest, het resultaat is t.o.v. 2017 licht verbeterd zoals een eerste indicatie heeft laten zien. De financiële positie is hierdoor sterk, waardoor het mogelijk is om in de pas te blijven lopen met ons lange termijn investeringsplan. Dit plan is uitdagend en ambitieus voor de komende twee jaar. De plannen hiervoor zijn ontwikkeld en uitgekristalliseerd in 2018 en zullen in 2019 verder worden uitgevoerd.
Voor wie hierin geïnteresseerd is verwijs ik naar meer gedetailleerde informatie op de komende ALV op woensdag 13 februari 2019. U bent hiervoor natuurlijk van harte uitgenodigd. Uw mening en suggesties wordt op prijs gesteld. Een uitgebreide agenda wordt u binnenkort nog toegestuurd.

Beste mensen voor ons ligt 2019,  het bestuur hoopt op een toename van het aantal leden, om de lichte daling te kunnen stoppen.  Dat de deelname aan het aantal activiteiten evengoed of nog beter mag worden bezocht dan afgelopen jaar. Een eerste indicatie, de hoge deelname aan de Dames- en Herenonderling wijst in ieder geval hierop.

Kortom genoeg te doen, en zoals altijd kunnen jullie ons op allerlei manieren helpen door samen met ons de handen uit de mouwen te steken. Geïnteresseerd? Kijk op onze site en meldt je bij een commissie aan als vrijwilliger. Dit kan op vele manieren vraag ernaar!!

Last but not least wil ik onze sponsoren bedanken, deze groep wordt voor onze club steeds belangrijker om onze doelstellingen te realiseren. Wij zijn blij dat we ieder jaar een grotere participatie zien van het lokale bedrijfsleven in onze club. Dat zij bereidt zijn om ons een financieel zetje in de rug te geven. 

Namens het bestuur wens jullie een sportief, gezellig en vooral een gezond 2019 toe.

Aad Arens

Voorzitter