De verlichtingsarmaturen zijn afgesteld, de lichtsterkte en spreiding is gemeten, de resultaten zullen worden verwerkt in een rapportage die wij een dezer dagen verwachten. Betreffende lichthinder die enige buurtbewoners ervaren word gezocht naar een oplossing, de hinder houd in verspreidingslicht en dat men in het licht kijkt, middels kappen op de armaturen gaat men proberen dit op te lossen. Subsidies zijn aangevraagd en in behandeling genomen de beslissing voor goedkeuring van de subsidies laat enige maanden op zich wachten.


Joost van der Meer, namens de ParkCommissie