Er worden bij Benthuizer TennisClub regelmatig spullen gevonden zonder dat deze eigenaar in de buurt is. Deze gevonden spullen worden in de gang op hangen of geplaatst.
We hopen dat deze weer snel terecht komen bij de eigenaar.