Er zijn diverse activiteiten om het aantal leden te laten stijgen, zoals streettennis en spreekbeurten op scholen.
Daarnaast willen we de huidige leden aanmoedigen om nieuwe leden te werven, zij zijn immers de beste ambassadeurs van BTC.

Leden die in 2019 een nieuw senior lid aanbrengen krijgen als tegenprestatie een “bar tegoed” van € 30,-- en voor het aanbrengen van een jeugdlid als tegenprestatie een “bar tegoed” van € 15,-- 

Voor deze actie gelden een aantal spelregels:

  • Op het inschrijvingsformulier moet duidelijk vermeld worden via welk lid men zich aanmeldt.
  • Het nieuwe lid mag in de voorgaande 2 jaar geen lid zijn geweest van BTC
  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste één kalenderjaar*
  • Na ontvangst van de contributie ontvangt de aanbrenger zijn/haar bar tegoed
  • Het bar tegoed is uitsluitend bedoeld voor het afrekenen aan de bar en niet inwisselbaar.

* Bij aanmelding na 1-6-2019 wordt het lidmaatschap voor 2020 verlengd en de contributie over 2019 wordt pro rata in rekening gebracht.