De enquête over de renovatie van de banen 3 en 4 is alweer even geleden. De uitgebrachte stemmen moesten gecontroleerd worden op geldigheid, vandaar dat de uitslag even op zich heeft laten wachten.

Er zijn 62 stemmen uitgebracht, waarvan 2 stemmen dubbel waren zodat er uiteindelijk 60 geldige stemmen zijn uitgebracht.

Met 59 stemmen voor en 1 stem tegen is het voorstel voor de renovatie aangenomen, temeer daar niet-stemmers geacht werden akkoord te gaan met het voorstel.

Begin januari 2020 wordt een start gemaakt met de eerste werkzaamheden. Over de voortgang houden wij jullie uiteraard op de hoogte.

Het bestuur