Inschrijfformulier tenniscursussen 2019

Hier te downloaden.

Ondergetekende geeft zich op voor de op achterzijde aangeven cursus.

naam en voorletters : ……………………………………………m/v
roepnaam : ……………………………………………
geboorte datum : ……………………………………………
adres : ……………………………………………
postcode : ……………………………………………
woonplaats : ……………………………………………
Telefoon thuis: ………………………………
  werk: ………………………………
  mobiel: ………………………………
e.mail : ……………………………………………

speelsterkte :

0 beginnend
0 1-2 jaar spelend
0 3-5 jaar spelend
0 gevorderd

wenst de cursus te volgen met:
(alleen in te vullen voor duo-lessen of groepslessen)

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

wenst tevens een tweede training te volgen op:
(soort training en eventueel met wie)
…………………………………………………
…………………………………………………

Hij/zij verklaart zich akkoord met de
Algemene Voorwaarden Tenniscursussen ASTS 2019.

……………………………… ……………………………………………
(plaats)                                   (datum)

……………………………………………
(handtekening)

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, zenden aan:
Allard Schaap Tennisservice, Kavel 1, 2731 CP Benthuizen.