Vrij spelen

 1. In principe kunnen alle leden van BTC van de banen gebruik maken.
 2. Introducé(e)'s kunnen in beperkte mate worden toegelaten na overleg met een bestuurslid, zie artikel. De kosten voor introductie bedragen € 5,00 voor een senior- en € 2,50 voor een junior- introducé (e) per dag. De kosten dienen te worden voldaan door het introducerend lid bij bardienst (zie mededelingenbord). Op het introductiepasje rust statiegeld van € 10,00.
  De introducé(e) moet ook afhangen!
 3. De banen zijn dagelijks toegankelijk tussen 07.00 en 23.00 uur (in de wintermaanden november t/m maart) baan 3 en 4 tot 22.00). Elke speelperiode beslaat 45 minuten, onafhankelijk van het aantal spelers op de afgeschreven baan. De afhangtijden per baan worden in het afhangsysteem aangegeven.
 4. Het is slechts toegestaan af te hangen en te bevestigen met de door de vereniging daarvoor ter beschikking gestelde eigen ledenpas. Bevestigen en reserveren mag dus uitsluitend door de paseigenaar gebeuren.
 5. Er kan momenteel voor alle banen en op alle dagen via internet 1 week tot 60 minuten van te voren worden gereserveerd, maximaal 1 reservering per dag tegelijkertijd en 45 minuten tussen 2 boekingen. Bevestigen op het afhangbord uiterlijk 10 minuten voor aanvang.
 6. Voor wedstrijden, training en onderhoud worden zoveel mogelijk de banen vooraf gereserveerd.
 7. Het is toegestaan om voor anderen een reservering te maken alleen als die anderen ook werkelijk de bedoeling hebben om te gaan spelen. Zij moeten ook zelf bevestigen.
 8. Er kan in principe alleen worden gereserveerd door twee, drie of vier personen. Afhangen met één pasje is dus niet geoorloofd. Reserveringen door twee of drie spelers kunnen met toestemming van de anderen spelers, voor aanvang van de speelperiode worden aangevuld tot een reservering voor een trio of kwartet.
 9. De situatie op het afhangbord dient altijd in overeenstemming te zijn met de werkelijke situatie op de baan. Dus ook afhangen als bij aankomst alle banen vrij zijn, zodat gecontroleerd kan worden en de baanbezetting wordt geregistreerd t.b.v. onderhoud en energieverbruik.
  Het is dus pas mogelijk een nieuwe reservering te doen na het aflopen van de reservering van de baan.
  Twee reserveringen van 2 personen na elkaar op 1 baan en met 4 personen spelen is niet toegestaan.
 10. Leden die niet hebben afgehangen en bevestigd via het afhangbord, lopen het risico dat zij worden afgehangen. Zij moeten dan altijd de baan slepen en verlaten waarna de leden die wel afhangen, kunnen spelen.
 11. Op dagen dat georganiseerde wedstrijden plaatsvinden, zoals toernooien, clubontmoetingen en competitie, is het niet toegestaan reserveringen te doen alvorens die wedstrijden zijn beëindigd. Tijdens evenementen/activiteiten wordt zoveel mogelijk 1 baan voor vrij spelen vrij gehouden. Indien dit door omstandigheden toch niet mogelijk is kan in overleg met een bestuurslid anders worden besloten. Reserveringen kunnen worden geannuleerd waarbij een automatische email naar de spelers wordt gestuurd.
  Tijdens Open Bentlanden toernooi kan niet via internet worden gereserveerd en zijn alle banen geblokkeerd voor het toernooi. Leden die vrij willen spelen, kunnen bij toernooileiding op het park vragen of er banen vrij zijn.
 12. Via de agenda op de BTC site en afhangbord zal worden aangegeven wanneer banen zullen zijn gereserveerd voor les, training, competitie, onderhoud of wat voor activiteit dan ook, welke de goedkeuring van het bestuur moet hebben. ONDERHOUD heeft te allen tijde VOORRANG.
  Indien de banen onbespeelbaar zijn (bijv. door vorst of sneeuw) worden de banen geblokkeerd.
 13. Te allen tijde moet worden voldaan aan het baanreglement en Gebruiksadviezen van het Kunstgras.
 14. Bij problemen met afhangbord of internet reserveren dan kan dit worden gemeld, liefst met foto’s, bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

opgemaakt: 17 januari 2017

ALLE BANEN DIRECT NA EIGEN SPEELPERIODE, ALTIJD SLEPEN.

DE BANEN ZIJN UITSLUITEND TOEGANKELIJK VOOR LEDEN.

AFHANGEN IS VERPLICHT, CONFORM HET AFHANGREGLEMENT.

GOED TENNISSCHOEISEL IS VERPLICHT. GOED TENNISSCHOEISEL IS SIMPELWEG: SCHOEISEL DAT DE BAAN NIET BESCHADIGT. VLAKKE ZOLEN ZONDER HIELEN AANBEVOLEN.

VOOR DE GOEDE ORDE WORDT ER OP GEWEZEN DAT HET, ALS SPELER, NIET TOEGESTAAN IS ZICH OP DE BAAN TE BEVINDEN ANDERS DAN IN TENNISTENUE.

HET IS NIET TOEGESTAAN OVER HET TENNISNET TE STAPPEN OF ER OP HANGEN.

HOUDT U OP DE BANEN AAN DE "GEBRUIKSADVIEZEN VOOR HET KUNSTGRAS" MET NAME BIJ SNEEUW, VORST, IJZEL EN DOOI, ZIE DE MEDEDELINGENKAST.

DE BANEN DIENEN TE WORDEN BETREDEN VIA DE TOEGANGSHEKKEN OVER DE SCHOONLOOPMAT.

ALLE BANEN DIENEN DIRECT NA EIGEN SPEELPERIODE TE WORDEN GESLEEPT TOT AAN DE HEKKEN, HET NET EN HET MIDDEN TUSSEN DE BANEN.

WAAROM? GOEDE VERDELING VAN HET ZAND OP DE BAAN EN ALG- EN MOSGROEI TEGEN GAAN, JUIST BIJ DE UITLOOP, DOOR DE HELE BAAN TE SLEPEN.

HET SLEPEN GESCHIED TE ZIJN VANAF DE BUITENKANT NAAR HET MIDDEN IN CIRKELS.

HONDEN ZIJN OP HET PARK TOEGESTAAN, MAAR ALTIJD AAN DE LIJN!

RUIM DEKSELTJES, DOPJES, SLUITINGEN, FLESJES, BLIKKEN OP. DENK AAN WEGWAAIEN.

HET GEBRUIK VAN DE BANEN EN HET VERBLIJVEN OP HET TERREIN VAN DE BENTHUIZER TENNISCLUB (BTC) GESCHIEDT GEHEEL OP EIGEN RISICO.
BTC AANVAARDT DAN OOK GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOOR BEZOEKERS EN LEDEN GELEDEN SCHADE OF LETSEL.

BIJ ONREGELMATIGHEDEN OF SCHADE MELD DIT MET FOTO’S AAN Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

HOUD HET PARK SCHOON!!

opgemaakt: 8 december 2016

 1. Betreed het kunstgras uitsluitend via de toegangspoorten.
 2. Zorg dat het schoeisel vrij is van modder en ander vuil. Gebruik de schoonloop mat of borstels.
 3. Betreed de kunstgrasmat nooit met schoeisel voorzien van ijzeren noppen of uitsteeksels.
 4. Het is verboden om met kauwgom en glaswerk de baan te betreden en zorg dat het veld vrij blijft van kauwgom en dergelijke stoffen.
 5. Het is verboden te roken op het kunstgras. Pasop voor vuur en hete voorwerpen.
 6. Alle banen dienen direct na eigen speelperiode te worden gesleept tot aan de hekken, het net en het midden tussen de banen.
  Waarom?; Goede verdeling van het zand op de baan en Alg- en mosgroei tegen gaan, juist bij de uitloop, door de hele baan te slepen.
 7. Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden met foto’s direct bij de parkcommissie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Geef ook de plekken aan waar onvoldoende zand aanwezig is.
 8. Gebruik bij winterse omstandigheden:

  Bij droge vorst:
  Bespelen is geen bezwaar, wel is de mat uiteraard hard, slepen voordat het gaat vriezen is dan ook van groot belang.
  Bij temperatuur lager als -8˚C is het verboden om het gras te betreden i.v.m. afbreken vezels.

  Sneeuw/IJzel:
  Betreden van een besneeuwd veld is verboden. Bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke zich aan de mat vasthecht en daardoor langzamer ontdooit. Verwijderen van sneeuw is verboden. Hier mee kan de mat beschadigd worden en er mogelijk zand worden verplaatst.

  Dooi:
  Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de mat(zandlaag) is verdwenen.

BIJ TWIJFEL!! INFORMATIE BIJ DE PARKCOMMISSIE.

opgemaakt: 11 december 2016

 

 • Niet-leden hebben geen speelrecht, tenzij geïntroduceerd door een lid van BTC.
 • Introducé(e)’s kunnen in beperkte mate worden toegelaten
 • Kosten: senior € 5,00 junior € 2,50 per dag.
 • De kosten worden voldaan bij degene die de introductiepasjes in beheer heeft (zie mededelingenbord), dan wel aan de bar.
 • Op het introductiepasje rust een borg van 10 euro.
 • Na inleveren van het pasje op dezelfde dag krijgt men de 10 euro weer terug.
 • Dezelfde persoon mag ten hoogste 3x per seizoen geïntroduceerd worden.

opgemaakt: 8 december 2016

Bij BTC kunnen de banen worden afgehangen via de display in de hal van het clubhuis of met de KNLTB Club app (vanaf januari 2018). Het is nog niet bekend wanneer de KNLTB dit via een website gaat aanbieden.

Het afhangen verloopt conform het baanschema en afhangreglement. Vooraf reserveren betekent dat dit via internet kan worden afgehangen.
Als via internet en via de KNLTB Club APP wordt afgehangen dan moet een kwartier voor aanvang dit worden bevestigd op de display in de hal van het clubhuis.

De uitleg voor het Afhangbord, kunt u vinden in de hal van het clubhuis naast de display en ook op internet: gebruikershandleiding.

Download de KNLTB Club APP:
 

Voor de KNLTB Club APP gaat het als volgt:

Of vanuit Maatjes zoeken (snel reserveren onder je maatje, plaatje 6):

 

Leden waarbij het e-mailadres bij de de ledenadministratie bekend is en het e-mailadres niet geverifieerd is met de KNLTB Club APP, krijgen een email van KNLTB toegestuurd met daarin een link om aan te melden voor KNLTB Club APP. Leden zonder e-mail of die geen mail hebben ontvangen, moeten zich melden bij de ledenadministratie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) dan ontvangt u zo spoedig mogelijk de link.

Voor verder vragen kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder staat het schema voor de 5 banen bij BTC.

Alle banen zijn kunstgras en kunnen ten aller tijden van te voren via afhangbord via internet worden gereserveerd.
Als vooraf niet gereserveerd kan worden in het weekschema dan zal dat met rood worden aangegeven. Zie het afhangreglement voor de regels en de uitleg voor het gebruik van het afhangsysteem.

Hou rekening met trainingen, competitieteams en activiteiten die ook baanreserveringen kunnen hebben, zie jaarkalender. Het afhangbord zal dan reserveringen bevatten voor deze activiteiten.